Sve o olakšicama za otplatu kredita za klijente pogođene krizom COVID-19

Poštovani klijenti,
u nastavku Vas informišemo o privremenim olakšicama za otplatu obaveza po leasing ugovorima koje će primjenjivati Sparkasse Leasing doo (u daljem tekstu Društvo), a u okviru koji su propisale entitetske Agencije za bankarstvo svojim Odlukama o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem „COVID-19“.

MMoratoriji ili druge mjere olakšanja otplate kreditnih obaveza će se obezbijediti klijentima Društva koji su direktno ili indirektno pogođeni negativnim efektima krize uzrokovane koronavirusom. Takvim klijentima, kapacitet za otplatu obaveza je smanjen, te im je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema Društvu.

Mjere koje Sparkasse Leasing može ponuditi klijentima u skladu sa Odlukom su:

 • Uvođenje „grace“ perioda za otplatu obaveza u slučaju obaveze na period od najduže do 31.03.2022.
 • Produženje krajnjeg roka za otplatu obaveze koji se otplaćuju anuitetno
 • Reprogram ili restrukturu ukupnih obaveza kod Sparkasse Leasing doo

Društvo će, na osnovu informacija kojima raspolaže i koje joj je klijent dostavio uz zahtjev za mjeru, odrediti modalitet za klijenta koji će mu olakšati izmirenje kreditnih obaveza i pomoći da nastavi urednu otplatu, a taj modalitet može biti jedna ili kombinacija ovih mjera.


Koji su osnovni uslovi za dobijanje olakšica?

 • Da je Vaša otplatna sposobnost smanjena/izmirenje budućih obaveza po leasing ugovorima nemoguće usljed nastupa pandemije koronavirusa.
 • Da na dan odobrenja mjere. niste kasnili sa otplatom duže od 90 dana (sva duža kašnjenja znače da problemi nisu uzrokovani pandemijom koronavirusa - na njih ne mogu primijeniti mjere koje su Agencije za bankarstvo propisale isključivo za uslove krize COVID -19, nego standardne procedure za restrukturiranje i risk politike Društva).

Osnovne informacije za fizička lica
Zahtjev za odobrenje odgode plaćanja obaveza po leasing ugovorima mogu podnijeti svi klijenti koji su do sada uredno otplaćivali svoje obaveze, a čije je ostvarivanje prihoda ugroženo pandemijom koronavirusa:

 • Gubitak posla, jer je poslodavac značajno pogođen nastupom pandemije COVID-19
 • Značajno smanjeni prihodi ili ugrožena stabilnost prihoda usljed pandemije COVID-19
 • Smanjeni prihodi domaćinstva - na primjer kroz gubitak posla ili smanjeni prihod supružnika, a ako je prilikom odobravanja kredita cjenjena kreditna sposobnost supružnika.

U fokusu će biti zaposlenici preduzeća čije je poslovanje značajno pogođeno pandemijom COVID-19.
Ove mjere se ne odnose na fizička lica čija kreditna sposobnost nije pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Sektori poput finansijskog ili javnog, te drugi klijenti čija su primanja vezana za javni budžet, uključujući i penzionere, kao i drugi sektori (u kojima nije došlo do izostanka prihoda), trenutno nisu pogođeni negativnim efektima pandemije, te nisu identifikovani kao potencijalni korisnici ovih mjera. Ipak, u posebnim slučajevima, ukoliko postoji neka druga okolnost koja je dovela do pogoršanja kreditne sposobnosti u domaćinstvu, a posljedica je negativnih efekata krize izazvane pandemijom i ugrožava otplatu kredita klijenta ili naknadno dođe do smanjenja plaće u sektorima koji nisu trenutno pogođeni, postoji mogućnost korištenja ovih mjera uz adekvatnu argumentaciju i dokaz.


Osnovne informacije za pravna lica
Primjeri ugroženosti, odnosno klijenti koji mogu aplicirati za moratorij su oni kod kjih je:

 • Smanjena likvidnost/solventnost usljed nastupa pandemije koronavirusa
 • Dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te ste privremeno obustavili proizvodnju
 • Kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu
 • Zaposlenici zaraženi, te ste odlukom nadležnih organa morali zatvoriti svoje pogone
 • Vaše poslovanje je pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed koronavirusa

Ove mjere se ne odnose na pravna lica čija kreditna sposobnost nije pogoršana negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. Sektori poput finansijskog ili javnog, te drugi sektori (u kojima nije došlo do izostanka prihoda), trenutno nisu pogođeni negativnim efektima pandemije, te nisu identifikovani kao potencijalni korisnici ovih mjera.


Podnošenje zahtjeva za neku od mjera
Klijenti pravna lica, koji smatraju da se ove mjere odnose na njih i žele ih koristiti, trebaju kontaktirati zaposlenika Sparkasse Leasing doo koji je određen kao njihova kontakt osoba, kako bi razmotrili sve okolnosti, te usaglasili adekvatan modalitet za klijenta.

Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema Sparkasse Leasing doo sa tačno naznačenom mjerom koju želite možete podnijeti slanjem popunjanog Dopisa/Zahtjeva na email adresu: info@s-leasing.ba ili prodaja@s-leasing.ba ili na broj faxa: 033/208-863