Oprema i strojevi Oprema i strojevi

Finansiranje strojeva ili opreme koji su neophodni za rast i razvoj poslovanja te pokretanje proizvodne ili uslužne djelatnosti također su dio naših usluga.

Trebate li podršku u ostvarenju svoje poslovne vizije, obratite nam se s punim povjerenjem.

Ukoliko se odlučite za leasing, nakon izbora opreme, prikupite potrebnu dokumentaciju i obratite nam se.

Ko može biti korisnik leasinga?

 • Samostalni obrtnici
 • Pravna lica

Koja oprema može biti predmet leasinga?

 • Računarska oprema, mrežna oprema, štampači
 • Štamparska oprema
 • Građevinske mašine
 • Proizvodni pogoni i strojevi
 • Poljoprivredni strojevi i oprema
 • Medicinska i laboratorijska oprema
 • Ostala oprema

Modeli leasinga:

Financijski leasing
Operativni leasing

Postupak:

1. Za opremu ili stroj od dobavljača pribaviti dobiti ponudu koja mora sadržavati:

 • Cijenu opreme
 • Vrstu, tip i marku opreme
 • Tehničke karakteristike
 • Količina i dijelovi
 • Slike i katalog
 • Serijski broj
 • Godina proizvodnje
 • Za rabljenu opremu i strojeve treba naznačiti broj radnih sati

2. Potencijalni korisnik leasinga kod dobavljača strojeva/opreme pribavlja ponudu koja je naslovljena na "potencijalnog korisnika leasinga", s time da je prodajna cijena formirana od neto cijene, carine, ostalih zavisnih troškova i iznosa PDV-a, a uz ponudu se prilaže i potrebna dokumentacija.

3. Na temelju prikupljene dokumentacije vrši se ocjena boniteta, a potencijalnom se korisniku leasinga dostavlja informativna ponuda s temeljnim podacima o visini leasing rate/najamnine, roku leasing ugovora, iznosu akontacijske naknade/jamčevine ili učešća, trošak obrade ugovora kao i s ukupnim iznosom finansiranja.

4. Nakon prihvatanja leasing ponude od strane korisnika leasinga, Sparkasse Leasing donosi odluku o sklapanju ugovora o leasingu.

5. Slijedi potpis ugovora o leasingu i deponiranje instrumenata osiguranja.

6. Nakon uplate učešća odnosno akontacijske naknade/jamčevine, troška obrade ugovora slijedi preuzimanje opreme i potpisivanje zapisnika o preuzimanju.

*Sva oprema mora biti osigurana adekvatnom policom osiguranja tokom cijelog trajanja leasing ugovora.