Obrtnici

Dokumentacija uz zahtjev za leasing:

 • Razrez poreza za posljednje 2 godine
 • Prijava poreza na dohodak sa svim dodacima
 • Popunjen i ovjeren obrazac "zahtjev za odobrenje leasinga"
 • Potpisana leasing ponuda
 • Rješenje o radu
 • Rješenje o ID i PDV broju
 • Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Federalnog zavoda za statisktiku
 • Kopija kartona deponovanih potpisa kod poslovnih banaka
 • Kopija lične karte ovlaštenog potpisnika / vlasnika
 • Potvrda o mjestu prebivališta / boravišta vlasnika
 • Ponuda dobavljača za nabavku vozila ili opreme
 • Drugu dokumentaciju na zahtjev davatelja leasinga

Dokumentacija za FBiH

Zahtjev za odobrenje leasinga za pravna lica Korisnike leasinga i Sudužnike na području FBiH

Informacioni list za pravna lica Korisnike leasinga i Sudužnike na području FBiH

Dokumentacija za RS

Zahtjev za odobrenje lizinga za pravna lica Primaoce lizinga i Sudužnike na području RS

Informacioni list za pravna lica Primaoce lizinga i Sudužnike na području RS