Fizička lica

Dokumentacija uz zahtjev za leasing:

  • Potvrda poslodavca o stalnom zaposlenju
  • Isplatne liste plaće za zadnja 3 mjeseca (ili potvrda poslodavca o visini primanja), a za umirovljenike/penzionere odresci o mirovini/penziji za isto razdoblje
  • Popunjen i ovjeren obrazac "zahtjev za odobrenje leasinga"
  • Potpisana leasing ponuda
  • Dokaz o dodatnim primanjima, ako ih ima
  • Kopija lične karte
  • Potvrda o mjestu prebivališta / boravišta
  • Ponuda dobavljača za nabavku vozila
  • Drugu dokumentaciju na zahtjev davatelja leasinga

Dokumentacija za FBiH

Zahtjev za odobrenje leasinga za fizička lica Korisnike leasinga i Sudužnike na području FBiH

Informacioni list za fizička lica Korisnike leasinga i Sudužnike na području FBiH

Opšti uslovi poslovanja sa fizičkim licima na području FBiH

Dokumentacija za RS

Zahtjev za odobrenje lizinga za fizička lica Sudužnike na području RS

Informacioni list za fizička lica Sudužnike na području RS