Ljudski resursi Ljudski resursi

MISIJA

Biti podrška poslovnoj strategiji kompanije kroz regrutiranje, razvoj i motiviranje ljudi, Upravi u donošenju poslovnih odluka vezanih uz ljudske potencijale te podrška uposlenicima u postizanju poslovne izvrsnosti.

VIZIJA

Postići organizacijsku izvrsnost kroz osiguravanje mogućnosti za rast, dobrobit i obogaćivanje kako kompanije tako i njezinih uposlenika.

CILJEVI

1. Osigurati kvalitetne ljude, motivirati ih, obrazovati i razvijati tako da postižu visoke rezultate i daju doprinos ostvarenju organizacijskih ciljeva.
2. Pružiti stručnu pomoć i programe menadžerima u uspješnom upravljanju ljudskim potencijalima kako bi se ostvarili organizacijski ciljevi.

FUNKCIJA

Poslovna funkcija upravljanja ljudskim potencijalima objedinjuje poslove i zadaće vezane uz ljude, njihovo pribavljanje, izbor, obrazovanje i druge aktivnosti vezane uz razvoj zaposlenih.
Osigurati kvalitetne ljude, motivirati ih, obrazovati i razvijati tako da postižu visoke rezultate i daju doprinos ostvarenju organizacijskih ciljeva, postaje ključna menadžerska zadaća i funkcija. Svjesni smo da se bez toga ni najbolji organizacijski planovi i strategije ne mogu realizirati.
Uspješna i neuspješna poduzeća i menadžment bitno se razlikuju upravo po odnosu prema ljudima i praksi upravljanja ljudskim potencijalima.
Kvalitet upravljanja ljudskim potencijalima najvećim dijelom određuje cjelokupnu organizacijsku uspješnost.