Razvoj uposlenika Razvoj uposlenika

SISTEM GODIŠNJIH RAZGOVORA I PROCJENA USPJEŠNOSTI

Uvođenje sistema godišnjih razgovora i procjene radnog učinka:

  • Omogućuje jasnu komunikaciju timskih i individualnih ciljeva
  • Određuje ulogu svakog uposlenika u ukupnom uspjehu organizacije
  • Omogućuje transparentno nagrađivanje za postignute rezultate (učinak) te za način na koji su rezultati postignuti (kompetencije)

Ovime želimo

  • Osigurati učinkovitije upravljanje ljudima
  • Osigurati ostvarenje ciljeva organizacije kroz motivacionu funkciju godišnjih razgovora
  • Usmjeriti pažnju uposlenih i nadređenih, ne samo na rezultate, već i na način njihovog postizanja
  • Osigurati razvoj uposlenika kroz identifikaciju i razvoj poslovnih kompetencija
  • Osigurati jasnu i nedvosmislenu razmjenu očekivanja između uposlenih i njihovih nadređenih
  • Povezati individualne želje s potrebama organizacije
  • Osigurati relevantne podatke za planiranje karijere zaposlenika

EDUKACIJE I RAZVOJ UPOSLENIKA

U savremenom radnom okruženju postaje sve više jasno da su stalno obrazovanje i usavršavanje jedan od najefikasnijih načina ostvarenja konkurentske prednosti. Obrazovanje postaje nezaobilazna pretpostavka, ne samo razvoja već i opstanka poduzeća te najvažnija investicija u vlastitu budućnost. Svim našim uposlenicima pruža se mogućnost permanentnog educiranja i sticanja kako stručnih vještina tako i vještina koje omogućavaju osobni razvoj.