Šta je leasing? Šta je leasing?

Izraz “leasing” potječe od engleske imenice “lease” što u prijevodu znači najam. Leasing je alternativan način financiranja gdje je potrebno istaknuti korištenje predmeta leasinga, a ne posjedovanje (engl: use but not posses), tj. filozofija leasinga proizilazi iz ideje o profitabilnom korištenju nekog investicijskog dobra uz fleksibilan način plaćanja koji omogućuje investiciju bez vezivanja osnovnog kapitala, uspješno poslovanje i najveću iskoristivost sredstava.

Leasing je trostrani odnos u kojem sudjeluju:

  • proizvođač ili dobavljač predmeta leasinga
  • korisnik leasinga
  • leasing društvo (davatelj leasinga)

Dva su osnovna tipa leasinga - financijski i operativni. Obje vrste imaju svoje specifičnosti te pokrivaju sve potrebe korisnika leasinga.

Prednosti leasinga:

  • mogućnost upravljanja vlastitim financijskim rezultatom
  • prilagođavanje mjesečne financijske obaveze mogućnostima i potrebama korisnika leasinga
  • pogodnosti u osiguranju, akcijske cijene i troškovi koji se mogu dugoročno izračunati, odnosno projicirati
  • kratak rok od podnošenja zahtjeva za leasing do samog odobrenja